Teave

Kolu küla asub Tallinnast ca 32km kaugusel ja Koselt suunaga Tallinna poole ca 9 km kaugusel, Tallinn-Tartu maantee ääres.

MTÜ Kolu Küla Selts on loodud 15.septembril 2020.a. Seltsi eesmärkideks on Kolu küla piirkonna majanduslik-, sotsiaalne-, ja kultuuriline arendamine, piirkonnaelanike huvide ja vajaduste kaitsmine ning oma liikmete koolitamine ja esindamine. Samuti heategevusliku tegevuse kaudu küla inimsõbraliku elukeskkonna ning külatraditsioonide loomine ja arendamine, noorte külaellu kaasamine ning turvalisuse tagamine külas.

Kolu külas elab 1.01.2024 seisuga 110 inimest, kelle sünniaastad jäävad vahemikku 1927 – 2023, neist 60 meest ja 50 naist.

Kui soovid rahaliselt toetada meie tegemisi ja arengut, siis siit leiad vastavad andmed: MTÜ Kolu Küla Selts, Reg.kood 80585351, a/a EE612200221074997122, aadress: Kaupluse, Kolu küla, Kose vald, Harjumaa.

KOLU KÜLA SELTSI senised tegemised:

2020

 • Varakevadel toimus Kolu küla elanike esimene kokkusaamine/tutvumine
 • 15.september – MTÜ Kolu Küla Selts asutamine
 • 20.september – Küla elanike kogupere matk jalgratastel “Tunne oma küla”
 • 1.oktoobriks KOP projektide “Targa talu õpituba” ja “Kogukonna pesa” kirjutamine
 • Isetehtud jõulupuude konkursi korraldamine koos Kose-Uuemõisaga
 • Kujundati seltsi logo
 • Moodustati arengukava töögrupp
 • Osaleti aktiivselt Kose valla külavanemate koosviibimistel

2021

 • KOP projekti “Kogukonna pesa” toel soetati seltsile peotelk, gaasigrill, gaasiwok ja õllemööbel
 • Seltsile valmis lisaks FB lehele ka oma ametlik koduleht ja Youtube´i kanal.
 • Seltsile sai valmis oma lipp
 • Osaleti Kose valla külade talipäeval, toodi koju 5.koht
 • Algatati talude ja inimeste ajaloo uurimine Kolu küla elanike seas
 • Valmis Kolu küla esimene arengukava aastateks 2021 – 2026
 • KOP projekti “Targa talu” õpitubade toel korraldati veebis esimene koolitus “Kasvuhoone ABC”
 • Korraldati sarifotokonkursi “4 aastaaega Kolu külas” 1.etapp “Talv Kolu külas”, mis päädis drive-in autasustamisega ja näitusega Kolu kaupluse seinal.
 • KOP projekti “Targa talu” õpitubade toel korraldati veebis koolitus “Viljapuude lõikus”
 • Kujundati meenekleebis koos kontaktandmete ja sloganiga “Koos teeme rohkem!”
 • Kevadvooru KOP projektide “Kose valla hobimuusikute vabalava” ja “Kogukonna veebikoolituste inventar” kirjutamine
 • KOP projekti “Targa talu” õpitubade toel korraldati hübriidkoolitus “Kaunis püsikupeenar kevadest sügiseni”
 • Kolu küla elanikud said Oru kooli võimlas õppida ja proovida peotelgi ülespanekut
 • KOP projekti “Targa talu” õpitubade toel korraldati Helve Vaarmanni aias koolitus “Aia kujundamine”
 • Valla toetuse ja omaosalusega korraldati veebikoolitus “Kompostimine”, läbiviijad keskkonnast kompostiljon.ee
 • 23.juunil toodi vallavanemalt külasse võidutuli
 • 25.juunil toimus esimene Kolu küla jaanituli, Uus-Allika talus
 • Korraldati sarifotokonkursi “4 aastaaega Kolu külas” 2.etapp “Kevad Kolu külas”, Kolu poe seinal avati näitus ja samas toimus ka autasustamine
 • Kose valla külade suvepäeval saavutati 3.koht ja kuna võitja oli äsja korraldanud küla ning teine koht läks külale naabervallast, siis sai Kolu küla õiguse/kohustuse korraldada oma külas järgmised suvemängud aastal 2022.
 • Toimus esimene rändav muusikaüritus “KOLU KÕLA”, Kose-Uuemõisas, kus astus esimest korda üles ka Kolu küla bänd.
 • KOP projekti “Targa talu” õpitubade toel korraldati Järve talu õuel koolitus “Aiamööbli valmistamine”
 • KOP projekti “Targa talu” õpitubade toel korraldati Kuusiku ja Järve talu aedades koolitus “Vajalikud sügistööd aias”
 • Korraldati sarifotokonkursi “4 aastaaega Kolu külas” 3.etapp “Suvi Kolu külas”, Kolu poe seinal avati näitus ja samas toimus ka autasustamine
 • Kose valla mängude raames korraldas Kolu ja võitis külade arvestuses esimese turniiri, Mölkky.
 • Kose valla mängude raames osaleti Kose valla krossijooksul, kus külade arvestuses saavutati 2.koht.
 • 1.oktoobriks KOP projekti “Targa talu õpitoad 2” kirjutamine
 • Kose valla mängude raames osaleti Kose valla mälumängul, kus külade arvestuses saavutati 1. ja üldarvestuses 2.koht.
 • KOP projektiga rahastuse saanud “Targa talu õpitoad 2” raames koolitus “Jõuluehete valmistamine”
 • Kose valla isetehtud jõulupuude konkursi korraldamine koos Kose-Uuemõisaga
 • Kujundati fotokonkursi “4 aastaaega Kolu külas” võidutöödega kalender aastaks 2022
 • Läbi aasta osaleti Kose valla aktivistide koosolekutel

2022

 • Kolu küla fotokonkurss 2022 “Floora ja Fauna” 1. poolaasta etapp “Floora”
 • Kose valla mängude raames osaleti sõudeergomeetri võistlusel, kus külade arvestuses saavutati 1.koht.
 • Küla esindus osales Kose valla talimängudel Vardjas
 • Küla elanikele korraldati ekskursioon Kose varjendisse
 • Kose valla mängude raames osaleti suusatamise võistlusel, kus külade arvestuses saavutati 2.koht.
 • KOP projektide “Kose valla külade suvepäev” ja “Inventari panipaik” kirjutamine
 • Hea naabri, Kose-Uuemõisaga korraldati kahe seltsi ühine kantripidu
 • Osaleti aktiivselt Kose valla kogukonnakomisjoni töökorra projekti koostamises.
 • KOP projekti “Targa talu õpitoad 2” toel korraldati Kolu poe 2.korrusel ja Kalju talus koolitus “Aia planeerimine”, mis koosnes kahest teoreetilisest ja ühest praktilisest koolitusest.
 • Algasid läbirääkimised Paju talu omanikuga, seoses külaplatsi rajamisega.
 • Tehti esimesed võsaraiumise talgud tulevasel külaplatsil
 • Esindajad osalesid erinevatel MTÜ-dele mõeldud finants- ja raamatupidamise koolitustel.
 • Kose valla mängude raames osaleti traditsioonilisel võistlusel “Ardu kirves”, kus külade arvestuses saavutati 2.koht.
 • Kose valla mängude raames osaleti Petank´i võistlusel, kus saavutati külade arvestuses 2.koht
 • Kose valla mängudel saavutati külade üldarvestuses 1.koht
 • 23. juunil toodi vallavanemalt Kolu külasse võidutuli
 • 23. juunil toimus teine Kolu küla jaanituli, Nurga talus
 • Jagati auhindu fotokonkursi “Floora Kolu külas 2022” parimatele, kelle töödest tehti näitus Kolu poe seinale. Samas avati ka konkursi teine voor “Fauna Kolu külas 2022”
 • Kolu külas, Kruusiaugu talus toimusid Kose valla külade suvemängud, mis sai rahastuse ka KOP projektiga.
 • KOP projektiga rahastuse saanud “Targa talu õpitoad 2” raames koolitus “Kiviaia ehitus”
 • Koostöös Kose-Uuemõisaga korraldati “Südasuve hoovilaat”, külast külani
 • Toimus teine “KOLU KÕLA”, seekord Karla külas.
 • KOP projektiga rahastuse saanud “Targa talu õpitoad 2” raames toimus praktiline puidutöö koolitus.
 • Peatati läbirääkimised Paju talu omanikuga, seoses külaplatsi rajamisega. Uus asukoht arutlisel.
 • Kose valla mängude raames toimus Kolu külas, Kruusiaugu talus, Mölkky turniir
 • KOP`i toel soetati seltsile inventari panipaik/soojak
 • Toimus elupäästva esmaabi koolitus
 • Kose valla isetehtud jõulupuude konkursi korraldamine koos Kose-Uuemõisaga

2023

 • Autasustati Fotokonkursi “Fauna Kolu külas 2022” võitjaid ja avati näitus võidutöödega Kolu kaupluses
 • Kolu ja Kose-Uuemõisa ühisprojekt “Isetehtud jõulupuude konkurss” valiti Kose valla kultuuriteoks.
 • Osaleti Kose valla külade talipäeval, toodi koju 4.koht
 • Algas uus fotokonkurss “Koduloom”
 • Naabritega Kose-Uuemõisast tehti ühine väljasõit Kolga mõisa ja Aabla rabasse.
 • Osaleti talgupäeval “Teeme ära!”
 • Tervitati Kolu küla uusi elanikke
 • KOP-i toel soetati külaseltsile plastkaanega järelhaagis
 • KOP-i toel korraldati Kose valla kodukohvikutepäev ja Kolu Kõla Kolu külas
 • Seltsi esindaja osales Rootsi Lapimaa õppereisil, kus sai tutvuda sealsete kogukondade koostöö, piirkondade elavdamise ja kohaliku ettevõtlusega
 • Selts astus Ida-Harju Koostöökoja liikmeks
 • Osaleti Kolu – Oru kergliiklustee rongkäigul ja avamisel
 • Selts astus Kodukant Harjumaa liikmeks
 • Seltsi esindajad osalesid koolitusel “Kogukonnad, kaasamine ja koostöö”
 • Selgitati välja fotokonkursi “Koduloom” võitjad
 • Varasemalt KOP toetusega soetatud soojakule ehitati peale kaldega katus.
 • Osaleti Harjumaa aasta tegijate tunnustamisõhtul Filmimuuseumis, kus Kolu Küla Selts oli nomineeritud aasta vabaühenduse kategoorias ja Kolu külavanem aasta sädeinimese kategoorias.
 • Korraldati järjekorras neljas Kose valla isetehtud jõulupuude konkurss koos Kose-Uuemõisaga
 • Kujundati külaelanikele ja seltsi sõpradele 2024 aasta kalender.
 • Kogu aasta vältel osaleti Oru piirkonna kogukonna koosviibimistel

2024

 • Kolu küla elanikele korraldati jäätmekäitluse koolitus
 • Kolukad osalesid Kose valla külade talipäeval Palveres
 • Kose Vallavalitsus tunnustas EV 106. aastapäeval Kolu Küla Seltsi aktiivse panustamise eest Kose valla külaliikumisse.
 • Kolu küla elanikele korraldati kriisiplaani koostamise koolitus